واکنش سخنگوی شهرداری تهران درباره صدور مجوز ساخت مسکن ٢۵ متری در منطقه ١٩ - فاراد صنعت چابک 02144228051 (سیستم اعلام و اطفاء حریق)