فروش ۴۰ هزار واحد مسکن استطاعت پذیر در تهران تا پایان سال | شرایط واگذاری این واحدها - فاراد صنعت چابک 02144228051 (سیستم اعلام و اطفاء حریق)