شارژ سیلندر co2 - فاراد صنعت چابک 02144228051 (سیستم اعلام و اطفاء حریق)