نماد سایت فاراد صنعت چابک 02144228051 (سیستم اعلام و اطفاء حریق)

اطفاء آبی اسپرينگلر

اسپرینکلر

سیستم های “اسپرینکلر” (sprinkler) بعنوان قدیمی ترین سیستم اطفا حریق اتوماتیک، جهت حفاظت از جان و مال انسان ها در مقابل خطر آتش سوزی در منازل مسکونی، کارخانجات، انبارها و…. مورد استفاده قرارگرفته اند. این سیستم ها با بکارگیری تجهیزات ساده و ارزان قیمت، ایمنی ساختمان ها در برابر حریق را به طرز چشمگیری افزایش می دهند.

آب ماده ای است قابل دسترس و ارزان و دارای ظرفیت جذب مقادیر زیادی از حرارت ایجاد شده توسط آتش است. از سوی دیگر آب سبب خنک کنندگی و خاموش شدن آتش می گردد. لذا بعنوان ماده ای با خاصیت تاثیرگذاری متوسط جهت آتش کلاس A مفید خواهد بود. همچنین استفاده از آب بصورت اسپری جهت آتش کلاس B به خصوص آنهایی که نقطه آتش بالایی دارند نظیر روغن دیزل، روغن ترانسفورماتور، روغن های روان کننده و … نیز بکار برده می شود. هنگام استفاده از آب باید به این نکته توجه نمود که برق این تجهیزات قطع باشد. زمان عملکرد سیستم اطفا حریق آب معمولاً بین 5 تا 10 دقیقه خواهد بود. در این سیستم احتیاج به منبع ذخیره آب با پمپ، منبع گاز فشرده یا شبکه آب شهری می باشد.

اسپرینکلر سیستم اطفاء حریق آبی به انواع زیر تقسیم می شود:

الف- سیستم پاشیدن آب (سیستم اطفا حریق اسپرینکلر) : این سیستم عمل خنک کنندگی ماده مشتعل را انجام می دهد.
ب- سیستم پاشیدن ذرات آب بصورت مه (اطفا حریق واتر میست Water Mist) : این سیستم عمل خنک کنندگی (پایین آوردن دما ) و حذف اکسیژن در سطح ماده مشتعل را تواماً انجام می دهد. در این سیستم، حداقل فشار کار نازلی که آتش سوزی خارجی را تحت پوشش دارد 1/4 بار است.
ج- سیستم پاشیدن ذرات آب با فشار زیاد : این سیستم عمل خنک کنندگی و حذف اکسیژن و تغییر شکل دادن و قابل جذب نمودن روغن ( با بمباران سطح روغن مشتعل توسط آب با سرعت زیاد، ملکول های روغن از یکدیگر جدا شده و مخلوط آب و روغن بوجود می آید) را تواماً انجام می دهد که به این ترتیب اثر سریعی بر روی آتش دارد. در این سیستم، فشار کار در دورترین نازل نبایستی از 3/5 بار کمتر باشد.
د- سیستم پاشنده که در وسط دارای سوراخ هایی جهت تولید مه و در اطراف آنها دارای سوراخ هایی جهت پاشیدن آب با سرعت زیاد می باشد. در این سیستم مه تولید شده در برابر وزش باد حفاظت شده و منحرف نگردیده و به ناحیه یا نقطه مشتعل پاشیده خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل