نماد سایت فاراد صنعت چابک 02144228051 (سیستم اعلام و اطفاء حریق)

استخدام

استخدام نیرو 

لطفا جهت همکاری، رزومه کاری خود را برای بررسی، به ایمیل شرکت ارسال نمایید.

 

عناوین شغلی
مدیر داخلی
سرپرست کارگاه
مهندس فروش
مهندس طراحی
تکنسین فنی و اجرائی
تکنسین شارژ سیلندر
حسابدار
کارمند اداری
کارمند خرید و تدارکات
خروج از نسخه موبایل