سیستم اعلام حریق متعارف:

سیستم اعلام حریق متعارف یا کانونشنال بر طبق منطقه حریق تعریف میشود ،به عبارت دیگر در زمان حریق منطقه با زون بر روی صفحه نمایشگر مرکز کنترل اعلام حریق نمایش داده میشود .سیم کشی این نوع سیستم به صورت شعاعی است یعنی از روی مرکز منترل به ازای هر زون رو رشته سیم به دتکتوزهای ان   منطفه کشیده میشود.

سیستم های اعلام حریق کانونشنال (متعارف) سالهای زیادی است که جهت صنایع و کاربردهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرند. محدوده این سیستم ها از نوع ساده آن یک یا 2 زون شروع شده و تا سیستم های خیلی بزرگتر تا بیشتر از 100 زون هم مورد استفاده قرار می گیرند (بزرگترین پنلی که شرکت زتا انگلیس در حال حاضر تولید می کند 48 زون دارد). سیستم های متعارف با توجه به قیمت پایین و سادگی استفاده از آن به عنوان انتخابی ایده آل جهت پروژه های کوچک به شمار می رود.
در این سیستم همه دتکتورهای یک زون (یا ناحیه) از ساختمان به یک زوج سیم متصل می شوند. در صورتی که هر یک از آشکارسازهای موجود در این زون گزارش آلارمی را بدهد نشانگر LED مبوطه بر روی کنترل پنل روشن می شود ولی محل دقیق خطر در این نوع از سیستم ها مشخص نیست.

آژیرها و فلاشرها در یک مدار دیگر جدای از زون اعلام حریق قرار خواهند گرقت.

یک مقاومت انتهای خط (End of Line یا EOL) در آخرین تجهیز هر مدار (زون ورودی و خروجی آژیر) جهت مانیتور کردن وضعیت قطعی مدار قرار می گیرد.

مزایای سیستم اعلام حریق کانونشنال یا متعارف نسبت به سیستم آدرس پذیر:

کنترل پنل و تجهیزات آن ارزانتر است.

نیاز به برنامه ریزی و پروگرام کردن ندارند و استفاده از آن آسان است.

سازگاری زیادی میان محصولات تولید کنندگان مختلف وجود دارد.

 

سیستمهای متعارف

 

 

 

 

 

کاتالوگ

 دتکتور دود

 

 

 

Smoke detector

 

 

 

دتکتور دود

 

 

 

کاتالوگ

 دتکتور حرارت

 

Heat detector

 

دتکتور حرارت

 

 

 

کاتالوگ

 دتکتور ترکیبی دود و حرارت

 

 

Multi detector

 

 

دتکتور ترکیبی دود و حرارت

 

 

 

کاتالوگ

 شاستی اعلام حریق

 

 

Manual call point

 

 

 

 

شاستی اعلام حریق

 

 

کاتالوگ

 آژیر و آژیر فلاشر اعلام حریق

 

Sounder & flasher

 

آژیر و آژیر فلاشر اعلام حریق

 

 

کاتالوگ

 

مرکز کنترل اعلام حریق

 

 

Fire alarm control panel

 

 

مرکز کنترل اعلام حریق

 

 

 

کاتالوگ

 دتکتور بیم

 

 

beam detector

 

 

 

دتکتور بیم

 

کاتالوگ

 دتکتور گازی

 

Gas detector

 

 

دتکتور گازی

 

 

کاتالوگ

 دتکتور شعله

 

Flame detector

 

دتکتور شعله

 

کاتالوگ

 تابلوی اعلام نشت گاز

 

Gas release warning

 

تابلوی اعلام نشت گاز

 

 

کاتالوگ

 مرکزکنترل اطفاء حریق

 

Fire extinguisher panel

 

 

مرکزکنترل اطفاء حریق

 

 

کاتالوگ

شاستی تخلیه اضطراری گازExtinguisher call point

 

شاستی تخلیه اضطراری گاز

 

 

کاتالوگ

شاستی جلوگیری از تخلیه گاز

 

Abort call point

 

شاستی جلوگیری از تخلیه گاز